TOTO JE STRÁNKA S ARCHIVNÍM MANUÁLEM A ARCHIVNÍMI VERZEMI MONITORU, NA SOUČASNOU VERZI SE PŘEPNETE KLIKNUTÍM NA TENTO TEXT


Rozšířený monitor pro PMI-80

Níže si můžete stáhnout upravený monitor pro PMI-80 včetně zdrojového kódu. Krom vypuštění rutin pro práci s magnetofonem se žádná ze změn netýká programového kódu, ale pouze tabulek. Upravený monitor tedy zůstává zpětně kompatibilní s původním. Jakákoliv úprava je volitená a kód pouze s vybranými úpravami dle přání uživatele lze získat kompilací s vybranými parametry. Není-li žádná úprava navolena, bude výsledkem přesně původní monitor pro PMI-80. Od verze 3.00 je navíc možná kompilace pro JPR-PMI. Provedené úpravy jsou následující:

O jednotlivých úpravách teď napíšu podrobněji:

Vlba cílové platformy: kompilace pro PMI-80, PMI-80M16 nebo JPR-PMI

Očekává se, že v záhlaví souboru pmtrapp.asm bude definováno právě jedno z maker PMI80, PMI80M16 nebo JPRPMI. Ostatní dvě musí být zakomentovaná (ev. smazaná). Podle toho se provede kompilace pro PMI-80, PMI-80M16 nebo JPR-PMI Volba makra ovlivňuje definici uvítací hlášky, buďto je použito klasické "PMI -80" nebo PMI-80M16. Dále se mění definice znaků - nejvyšší bit je 0 při použití makra PMI80 a 1 při použití makra PMI80M16. Výjimkou je znak ?, který je vždy s nulovým nejvyšším bitem a na PMI-80M16 se zobrazuje s tečkou (podle mě to pak víc vypadá jako otazník). Kdo potřebuje jiné chování, nechť upraví definici maker DPOINTS, MPMI80 a MPMI80M16, které se definují v závislosti na definici maker PMI-80 nebo PMI-80M16. V případě kompilace pro JPR-PMI se navíc provedou další úpravy, uvedené na stránce věnované JPR-PMI.

Podpora TRAPP

Rutiny pro práci s magnetofonem lze nahradit podporou TRAPP systému pro přenos mezi PMI-80 a PC a pak je modifikována tabulka příkazů. Po stisknutí L na PMI se přímo zavolá program pro přenos dat z PC do PMI-80. Po stisknutí S na PMI se zavolá program pro přenos dat z PMI-80 do PC. Pokud si nepřejete TRAPP používat a chcete zachovat rutiny pro práci s magnetofonem, kompilujte s definovaným makrem PMITAPE.

Uživatelský program

Je-li zdrojový kód kompilován s definovaným makrem ADDUSRCMD (lze ve zdrojovém kódu zakomentovat/odkomentovat), využívají se volné 3 byty za tabulkou příkazů pro přidání volání uživatelského příkazu zvolenou klávesou. Defaultně je jako klávesa použito rovnítko a adresa uživatelského příkazu je 0400 hexa. Po stisknutí = na PMI se tedy provede skok na adresu 0400 hexa kde je očekáván uživatelský program. Pokud je zde volná adresa, obvykle se načte FF, což je kód instrukce RST 7 a provede se zpracování přerušení s následným návratem do monitoru PMI-80. Kód klávesy, kterou se uživatelský příkaz aktivuje je definovaný makrem USRCMDKEY a adresa uživatelského programu je definována makrem USRCMDADR, oboje lze změnit.

Rozšíření znakové tabulky

Na konci tabulky znaků pro zobrazování je u originálního monitoru pět nevyužitých byte. Přitom mi kriticky chybělo zejména k, proto jsem ho doplnil. Je to sice takový patvar, ale jde pochopit, že to má být k. Dále jsem doplnil zcela přirozeně vypadající U a jeden patvar, co se dá vyžít jako W. Pokud malé u využijeme jako v, je tak k dispozici celá abeceda kromě X. X je bohužel neřešitelné, ale naštěstí není až tak potřeba. Kódy přidaných znaků jsou:
znak hexa kód
k 24
U 25
W 26


Možností kompilace je tedy mnoho. Každý si může sestavit monitor s tím, co chce pomocí překladače TASM. Hlavním souborem ke kompilaci je soubor pmi_umon.asm a z něj se podle potřeby "inkludují" soubory trapp0.asm a trapp1.asm nebo "pmitape.asm" a "tapetext.asm". Domnívám se, že zdrojový kód obsahuje dostatek komentářů, aby se dalo pochopit, jak postupovat. Kdo má dotaz, ať neváhá a napíše mi E-mail na sdq(at)post.cz. Rovněž mohu provést kompilaci komukoliv přesně podle jeho představ. Nic si za to neúčtuju.

STRÁNKA S AKTUÁLNÍ VERZÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍHO MANUÁLU JE ZDE


Download - verze 3.00 - archivní

Níže si můžete stáhnout už zkompilované soubory pro "napálení" do EPROM s asi nejvíce potřebnými možnostmi. Všude je integrovaný systém TRAPP, rozšířena znaková tabulka a přidán start uživatelskéhé programu od adresy 0400 klávesou =. Znovu opakuji, že provedené úpravy neovlivňují kompatibilitu a že mohu komukoliv sestavit monitor s možnostmi dle jeho přání. Všechny soubory kromě zdrojových kódů jsou ve formátu Intel-HEX. Do binární podoby je lze snadno převést utilitou HEX2BIN.

Download - verze 2.02 - archivní

Binárka pro originální PMI-80
Binárka pro PMI-80M16
Zdrojové kódy

Download - verze 2.01 - archivní

Binárka pro originální PMI-80
Binárka pro PMI-80M16
Zdrojové kódy