TRAPP Verze 3.00

Zde si můžete stáhnout program TRAPP pro PMI-80 nebo PMI-80M16. K dispozici jsou soubory pro instalaci do přídavné EPROM nebo k nahrání do RAM za účelem vyzkoušení a dále hex-dump pro ruční "naklepání" do PMI.

V případě souboru pro trvalou instalaci je k dispozici verze pro systém, který nezobrazuje desetinné tečky (typicky originální PMI-80) a systém, který je zobrazuje (typicky PMI-80M16). Jde spíše o projev mojí preciznosti, rozdíl mezi verzí pro systém s desetinnými tečkami a bez nich je minimální a systém TRAPP bude funkční bez ohledu na to, která z nich se použije. Ovlivňuje se tím jen signál PA7 na služební 8255 - buď je po celou dobu přenosu držen ve stavu L nebo H. Zde je připojena právě ta desetinná tečka a magnetofon. K chybě činnosti magnetofonu ovšem dojít nemůže, protože není používán ve stejný okamžik jako TRAPP. U souborů na odzkoušení je pro jednoduchost k dispozici jen verze, která signál PA7 drží v úrovni H, tedy případná desetinná tečka bude zhasnutá.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na stránkách s rozšířeným monitorem.

Pokud Vaše PMI nedisponuje žádným způsobem, jak do něj přenést data z PC, můžete si TRAPP vyzkoušet i tak, že následující data ručně vložíte pomocí funkce M od adresy 1E00. Samozřejmě je nutno být pečlivý. Jakákoliv chyba způsobí, že TRAPP nebude správně fungovat. Pro jednoduchost je v tomto případě kód omezen jen na nahrávání směrem z PC do PMI. Po vložení do PMI ho spusťe pomocí G a zadání 1E00.

1E00: 3E 93 D3 F7 AF D3 F6 3E C7 CD 26 1F 16 19 0E 00 15 CA 67 00 CD 50 1E FE 
1E18: 3A C2 10 1E 06 00 CD 6A 1E 57 CD 6A 1E 5F CD 6A 1E 67 CD 6A 1E 6F CD 6A 
1E30: 1E 4F 7A B3 CA 40 1E CD 6A 1E 77 23 1B C3 32 1E CD 6A 1E AF B8 C2 67 00 
1E48: 16 09 AF B9 CA 0E 1E E9 DB F6 1F D2 50 1E 1F 79 17 4F 3E 80 D3 F6 DB F6 
1E60: 1F DA 5E 1E 3E 00 D3 F6 79 C9 C5 06 08 CD 50 1E 05 C2 6D 1E C1 F5 80 47 
1E78: F1 C9

Jakékoliv komerční využití programu je zakázáno (sice si komerční využití ani neumím představit, ale jeden nikdy neví).


Zpět