Zálohovaný RAM modul 32KB pro PMI-80

Popis

Každý kdo si začne trochu víc hrát s počítačem PMI-80 zjistí, že ten 1KB RAM je prostě málo a začne uvažovat o rozšíření RAM. Ono je to v dnešní době jednoduché - stačí doplnit nějaký SRAM chip a pár hradel. Mnoho majitelů PMI-80 i publikuje schéma na svém webu, jenže většinou to mají uděláno metodou "drátkování" na prototypové části základní desky PMI nebo na nějaké unidesce.

Já si s tím pohrál trochu víc a i jsem na to navrhnul a zhotovil plošňák. A abych dodržel známé pravidlo "co nejsnáze zhotovitelné i v amatérských podmínkách", navrhnul jsem to na jednovrstvou desku. Při prohlídce schématu zjistíte, že aby bylo možno minimalizovat počet drátových propojek, adresní i datové vodiče jsou zpřeházeny. Je známá finta, že to jde a že to ničemu nevadí - kdo to nezná a nevěří, ať si to rozmyslí. Z hlediska funkce se to opravdu nijak neprojeví.

Modul je navržen pro statickou paměť RAM typu 62256 nebo ekvivalent. Tento chip má 32KB a dá se běžně koupit. Při použití "low power" verze se navíc dá využít záloha napájení pomocí baterie a obsah RAM zůstane zachován i při vypnutí počítače a vyjmutí modulu. Nechcete-li použít zálohovací baterii, pak diodu D1 můžete nahradit drátovou propojkou a diodu D2 vypustit. Baterie použitá v prototypu je litiová, má označení Saft LS 14250, a její nominální napětí je 3,6V. Tuto baterii má v nabídce např. GM elektronik. Použito bylo provedení s drátovými vývody. Je pochopitelně možné použít i jinou baterii, přičemž může být potřeba upravit plošný spoj. Je nutno, aby použitá baterie dodávela dostatečné napětí pro udržení obsahu paměti. V prototypu byla použitá paměť AMIC A625308A-70SF. Výrobce tohoto obvodu zaručuje udržení obsahu při napájení alespoň 2V, přičemž vstup /CE musí být připojen k napětí alespoň 2,2V, aby paměť přešla do režimu "standby". U jiných klonů paměti 62256 mohou být tyto údaje jiné.

Modul se zapojuje do konektoru systémové sběrnice. Modul je naadresován do oblasti 8000-FFFF hexa, a to z následujících důvodů:

Psychologicky mi původně trochu vadilo, že oblast není navázaná na základní RAM v oblasti 1C00-1FFF. Ono to je ale není až tak nevýhoda. V základní RAM zůstane: A ono vlastně nevadí, že tyhle věci jsou odděleně, spíš je to dobře.

Schéma je jednoduché, jde o standardní připojení SRAM na systémovou sběrnici a pár hradel zajišťujích selektování chipu. Za komentář stojí pouze jumper JP1. Je-li rozpojený, modul je nadresován do oblasti 8000-FFFF, jak bylo řečeno. Pokud je jumper JP1 zasunutý, modul též vytváří zrcadlo v oblasti 0000-7FFF. Účelem je, aby bylo možno využít modul k testování úprav v monitoru. Je to trochu krkolomné a je to spíš nouzovka, když "našinec" nemá simulátor EPROM, ale je to na druhou stranu lepší než při ladění dokola programovat a pak zas mazat EPROM. Postup je následující:

Schéma


Plošný spoj


Osazovací plán


Fotografie modulu v PMI-80Zpět