Modul Staper

Originální technický popis modulu Staper neobsahuje některé informace, zjišťoval jsem je analýzou modulu Staper. V rámci shrnutí jsou zde i některé informace, které originální technický popis obsahuje. Stránka má podat souhrn hlavních informací k zapojení a programování modulu Staper.

Základní popis

Označení Staper znamená standardní periferie. Modul je určen pro připojení tiskárny s rozhraním IRPS, děrovačky děrných pásek DT105S a čtečky děrných pásek FS1503. Pro spolupráci s těmito periferiemi je podpora v monitoru IQ151 a v AMOS. K modulu Staper nelze přímo připojit tiskárnu s rozhraním centronics (LPT). Návod na připojení centronics tiskárny naleznete zde. V principu je možné modul Staper v omezené míře použít i pro řízení jiných periferií, pokud si k tomu vytvoříte programovou podporu.

Upozornění

Modul Staper je možné fyzicky poškodit nesprávnou programovou obsluhou! Při laborování s jinými režimy činnosti je nutno respektovat směr linek vstup/výstup. Standardně výstupní linku můžete přepnout na vstupní - vzhledem k použití budičů bude linka nepoužitelná, ale nic se nepoškodí. Horší situace nastane, pokud standardně vstupní linku přepnete na výstup. Pak dojde ke konfliktu s výstupem zde připojeného budiče a může dojít k fyzickému poškození.

Obvodové řešení

Modul je založený na obvodu 8255. Obvod je mapován na I/O adresy F8-FB, adresaci nelze změnit. Obvod je při resetu počítače monitorem IQ151 inicializován do módu 1 a jeho standardní použití je toto:
F8 - brána A obvodu 8255, vstup byte ze čtečky děrných pásek  
F9 - brána B obvodu 8255, výstup byte na tiskárnu nebo děrovačku
FA - brána C obvodu 8255, řízení (podrobněji dále)
FB - řídicí registr 8255
Vodiče brány C obvodu 8255 jsou zapojeny dle tabulky níže. Pozor! Protože obvod je inicializován do módu 1, uvedené linky se neobsluhují přímým zápisem nebo čtením bitů z I/O adresy FA.
BitSměrPeriferieVýznam
0OUTTiskárna, děrovačkaGenerování INT4 (je-li využito)
1OUTTiskárna, děrovačkaStrobe
2INTiskárna, děrovačkaAck
3INČtečkaGenerování INT3 (je-li využito)
4INČtečkaStrobe
5OUTČtečkaAck
6OUTDěrovačkaAktivace
7OUTTiskárnaAktivace

Pájecí body pro připojení tiskárny

Bod SignálBarva vodiče
1F \D1červená
1E \D0modrá
1D aktivace tiskárny úrovní Lžlutá
2F \D7černá
2E strobe L pulsemčervená
2D \D2modrá
3F reset tiskárny L pulsemžlutá
3E \D4černá
3D \D6červená
4F trvale H?modrá
4E \D3žlutá
4D \D5černá
3C potvrzení příjmu z tiskárnyčervená
NC NCmodrá
NC NCžlutá
NC NCčerná

Pájecí body pro připojení děrovačky děrných pásek

Bod SignálBarva vodiče
5F potvrzeníčervená
5E D2modrá
5D aktivace děrovačkyžlutá
6F D0černá
6E D1červená
6D strobemodrá
7F D4žlutá
7E NCNC
7D D5černá
8F D3červená
8E D7modrá
8D D6žlutá
NC NCčerná

Pájecí body pro připojení čtečky děrných pásek

Bod SignálBarva vodiče
5C připojen přes odpor na +5Včervená
5B propojen s 5CNC
5A potvrzenímodrá
6C strobežlutá
6B D5černá
6A D1červená
7C D3modrá
7B D2žlutá
7A D0černá
8C D4červená
8B D7modrá
8A D6žlutá
NC NCčerná

Spolupráce s monitorem

TBD
Zpět