PTAPER2

Úvodem

Řešil jsem otázku, jak dostat program z PC do IQ151. Nějakým způsobem je vyřešená metoda přes magnetofonový vstup. Tento způsob je ale velmi pomalý. Krásné by bylo pomocí PC emulovat disketovou jednotku nebo ji emulovat třeba na SD kartě. Asi bych to dokázal vyřešit, ovšem vyžadovalo by to mnoho času a úsilí. Jako třetí cesta mě napadlo využít modul STAPER. Ten je plně podporován v monitoru IQ151 i v OS AMOS. Modul Staper byl původně určen pro připojení tiskárny a děrovačky a čtečky děrných pásek. Nevím, jak to je dnes s jeho dostupností, já ho sehnal bez větších obtíží, dokonce ve dvou exemplářích, ale to bylo už před mnoha lety. Nicméně jako další krok připravuji řešení ve formě samostatného modulu. Tento připravovaný modul se prostě zasune do IQ151 a připojí k němu i PC.

V tomto okamžiku vyšlu výzvu - modul bude potřebovat krabičku. Nezvládl by prosím někdo vytvořit podklady pro její tisk na 3D tiskárně?

Prvotní verze PTAPER se k PC připojovala přes paralelní port. Šlo hlavně o ověření myšlenky a test náročnosti realizace. Systém se osvědčil a překvapil svou rychlostí. Nicméně v dnešní době je použití paralelního portu samozřejmě problém - kolik lidí ho na svém počítači ještě má? Při návrhu další verze jsem se tedy rozhodl, že IQ151 připojím na USB port. Jako nejjednodušší cesta se mi jevilo použít FTDI obvod FT2232. Ten lze přepnout do režimu, že má 2 osmibitové GPIO porty, což je dostatek pro emulaci čtečky děrných pásek.

Současná verze je realizovaná pomocí vývojového modulu "FT2232H Mini-module". Výhodou je, že propojení máte hotové za chvilku a vyhnete se pájení SMD součástek (FTDI čipy se vyrábějí pouze v SMD). Nevýhodou je poměrně vysoká cena "FT2232H Mini-module". Modul přitom obsahuje jen čip FT2232 v katalogovém zapojení a několik dalších součástek. Pokud by se tedy navrhnul PCB a zapojení realizovalo ze samostatně zakoupených součástek, cena by byla výrazně nižší. Zájemce zklamu, že k tomu se nechystám - pokud se odhodlám navrhnout PCB, bude to až pro verzi, kdy půjde o kompletní modul pro IQ151.

Zapojení

První modul Staper jsem získal s ustřiženými kabely. Další modul Staper jsem sice získal i s kabely a konektory, ovšem konektory jsou zbytečně rozměrné a navíc je nesnadné k nim sehnat protikusy. Kabely jsou zbytečně dlouhé a obtížně ohebné a pletou se všude možně. Použil jsem tedy modul Staper získaný bez kabelů a použil šedé ploché kabely "kšandy" k propojení modulu Staper a modulu "FT2232H Mini module" podle tabulek níže:

Pomocí programu FT Prog je nutné u čipu FT2232H jako "Product Description" nastavit PTAPER2.

Port A obvodu FT2232 - řízení
Bit portu A obvodu FT2232Bod modulu StaperSměrVýznam
46CINStrobe čtečky
55AOUTAck pro čtečku

Port B obvodu FT2232 - data
Bit portu B obvodu FT2232Bod modulu StaperSměrVýznam
78BIN D7
68AIN D6
56BIN D5
48CIN D4
37CIN D3
27BIN D2
16AIN D1
07AIN D0

Ovládací software

Zde si stáhněte:

Moje programy jsou známy tím, že mají GUI jednoduché nebo žádné. Tento program patří do té druhé kategorie a považuji to za přednost. Program se spouští z příkazové řádky, je to rychlé a efektivní a má to navíc výhodu, že program se dá volat z dávkových souborů. Pokud má někdo jiný názor a chce nějaké GUI, je mu k dispozici zdrojový kód programu a může vytvořit verzi s GUI.

Použití je jednoduché, nejprve je vhodné připravit IQ151, v Basicu k tomu slouží příkaz PTAPE. Pro nahrávání programů ve strojovém kódu na IQ151 je nejprve nutné změnit defaultní vstupní zařízení, k tomu změňte v RAM adresu 3 z hodnoty 69(hexa) na 65(hexa). Pak je možné nahrávat v monitoru příkazem L.

Pak na PC v příkazové konzoli napište:

ptaper ≺jméno souboru≻

Je-li vše v pořádku a začne-li přenos, program na PC průběžně vypisuje obsah přenášeného souboru. Nelze-li otevřít USB port, apod., objeví se hlášení o chybě. Naneštěstí je modul Staper příliš primitivní, takže nelze detekovat chybu propojení mezi modulem FT2232H a modulem Staper.

Přenášený program v Basicu musí být zakončen znakem 1B(hexa) a přenos je po tomto znaku automaticky ukončen. Při nahrávání ve strojovém kódu bylo zjištěno, že IQ151 nenačte poslední byte koncového záznamu (jeho kontrolní součet). Takže po úspěšném přenosu celého souboru se na IQ151 program spustí, ale program v PC jakoby "zamrzne". V tomto případě je program na PC nutno ručně ukončit klávesou ESC.

Klávesou Esc je též možné program na straně PC ukončit kdykoliv během přenosu.

Voláním

ptaper /e
je možno nechat na obrazovku vypsat všechna FTDI zařízení. Je-li modul FT2232 správně připojen a je správně "Product description" nastaveno na PTAPER2, v seznamu se musí objevit zařízení PTAPER2 A a PTAPER2 B.


Ještě vyšší verze - ve vývoji

Bude založena na obvodu FT4232H, který umožňuje používat čtyři osmibitové GPIO porty. To je dostatek pro obousměrný přenos a ještě je možné zachytávat data pro tiskárnu.

Port A - řízení
BitBodSměrPeriferieVýznam
03FOUTTiskárnaReset
16DOUTDěrovačka (+ tiskárna)Strobe
25FINDěrovačkaAck
33CINTiskárnaAck
46CINČtečkaStrobe
55AOUTČtečkaAck
65DOUTDěrovačkaAktivace
71DOUTTiskárnaAktivace

Port B zapojený stejně jako u verze s FT2232.

Port C použit pro zachytávání dat pro děrovačku a tiskárnu.

Další informace budou doplněny.


Zpět