8bitová Atari

Casette tools projects and links

Games with bug fixed

Z mojí tvorby:

Dále na tomto webu:

Počítač Atari jsem dostal ve 14 letech k Vánocům a rodiče mi tím tenkrát udělali ohromnou radost. Jde o Atari 800 XE, dodnes ho mám a chci ho mít i dál. V té době jsem ještě dostal tiskárnu Gamacentrum, pro kterou jsem si napsal driver. Dnes občas brouzdám po inzerátech a kupuju další příslušenství.

V době vzniku tohoto webu byly mou hlavní Atari aktivitou systémy pro zálohování kazet. Na někdejším projektu Atart pro archivaci kazet je v současné době nepracuju. Aby pokračování mělo smysl, musel bych projekt přepracovat, aby šlo o nativní Windows aplikaci a aby bylo možno zálohovat i turbo. Zálohování turba přes seriový port vyžaduje ovšem real-time práci s portem a to se mi ve windows nepodařilo vyřešit uspokojivým způsobem. Problém jsem konzultoval i s několika znalci a vesměs se mi divili, že jsem se o to vůbec pokoušel. Pokusem vytvořit nativní windows aplikaci pro alespoň nahrávání jak standardních tak turbo programů do PC přes sio2pc nebo Atart interface je program cascom. Standard funguje dobře, ale turbo na některých strojích vykazuje vysokou chybovost až nepoužitelnost. Někdy pomůže přepnutí do real-time režimu (viz manuál). Rozšíření formátu .CAS pro turbo soubory je společným dílem mým a Baktrovým, jeho programy používají totožný formát jako moje.

Ze dvou svých oblíbených Atari her jsem odstranil chyby. Bylo to docela dobré intelektuální cvičení a bylo při tom potřeba velká trpělivost. Kdo se o něco takového pokoušel, dobře ví, o čem mluvím. Doufám, že po tak dlouhé době nikdo nepopase po autorských právech. Pokud by snad přesto vznikl problém, prosím o kontaktování a řešení situace domluvou.

V současnosti pro Atari nic nevyvíjím, protože všechno co je potřeba už tak nějak existuje.

Moje někdejší počítačové pracoviště

Užitečné odkazy - Čechy, Morava a Slovensko:

Užitečné odkazy - jinde ve světě:


Návrat na hlavní stránku
Vladimír tichý
sdq@post.cz