DirectX
(Stránka ve výstavbě)

Programování mě sice baví u� mnoho let, dlouho mě v�ak nezajímala počítačová grafika. Kdy� jsem se dočetl o 3D programování, začal obrat. Nejprve jsem si psal vlastní knihovnu pro 3D programování v Borland C (dej mu Bůh věčnou slávu), s rozmachem technologie Direct X jsem toto opustil a začal pod ním programovat ve Visual C++. Direct X mě natolik uchvátilo, �e jsem se rozhodl vytvořit o něm stránku.

Na této stránce si chci vést poznámky ohledně této techonologie, tak�e mů�e poslou�it i ostatním, zejména začínajícím programátorům.

Základní pojmy
Direct X je společný název pro Direct Draw a Direct 3D. Direct Draw je název pro dnes ji� obsoletní rozhraní pro 2D programování. Direct 3D je původně určeno pro 3D programování, postupně se v něm v�ak začaly objevovatí funkce, které byly v Direct Draw, proto�e programátoři samozřejmě ve 2D programují dál a tak ty funkce potřebují. A tak vzniklo rozhraní Direct Graphics. Jednotlivá rozhraní se je�tě li�í od verze k verzi, tak�e v tom je pěkný zmatek. Jméno DirectX  zůstává jako jednotící. Proto pokud nevíte, o čem přesně mluvíte, řekněte prostě DirectX. Slovo Direct se často nahrazuje jen písmenem D, tak�e se pak pí�e jenom DX, D3D, apod.

Co musíte umět, ne� se začnete učit DirectX
Na tohle se názory li�í, pravděpodobně hlavně podle osobní zku�enosti. Podle mě se vesměs přehání. Já kdy� se začal učit DX, tak jsem měl za sebou mnoho let programování v C++. Z objektového programování jsem v�ak pou�íval jen základní věci.
Uměl jsem základy programování pod WinAPI. Chybou bylo, �e jsem nic nevěděl o COM technologii, ani �e existuje. Měl jsem dvě velké výhody, a to znalosti z lineání algebry a za druhé zmíněné zku�enosti z 3D programování v DOSu. Osobně si tedy myslím, �e je dobré před začátkem programování v DX:
- umět základy objektového programování (t.j. udělat a pou�ít objekt, to stačí)
- přečíst si něco o COM technologii
- umět minimum WinAPI  (vytvořit okno, pochopit, co je okenní procedura a co je smyčka zpracování správ. To stačí.)

Jak tedy začít s programováním v DX
Na svém počítači musíte kromě překladače mít nainstalovány ovladače DirectX a pak je�tě DirectX SDK. DirectX SDK je vlastně knihovna pro vá� překladač + jsou tam manuály a příklady. DirectX ovladače jsou součástí instalací nověj�ích verzí Windows a DirectX SDK je součástí instalace VS.NET. DirectX ovladače je dobré po instalaci otestovat, nebo�  často nechodí, jak mají. Nejlépe je zkusit pustit nějakou hru. Testovací program, který je součástí instalačního balíku s ovladači je vět�inou na (...). Je úplně normální, kdy� vám tenhle program hlásí, �e je v�e v pořádku, i kdy� evidentně v�e v pořádku není a ve své oblíbené hře vidíte jenom barevné trojúhelníky.

Jakési stručné howto, jak vytvořit minimální aplikaci, na které u� se něco naučíte jsem zkusil udělat zde.

Několik odkazů na stránky s tutoriály:
Zpět na hlavní stránku