Zatím zde není podrobný návod, ale snažil jsem se sepsat, co je vlastně to minimu, se kterým začít. Podrobnější informace je možné
najít na Internetu, ale tohle určitá mapa toho, co vlastně má začátečník hledat.

Číslo 8 na konci jmen tříd znamená, že se toto týká DX verze 8 (t.j. 8.0 a 8.1).

Je nutné použít následující 3 třídy:

Direct 3D objekt (Direct 3D object):
------------------------------------
COM objekt, který realizuje rozhraní Direct X. Jakékoliv zobrazení probíhá zkrze
tento objekt.

V C++ je realizován třídou IDirect3D8

Direct 3D zařízení (Direct 3D device):
--------------------------------------
je rendrující komponenta direct X. Device provádí rendrování zobrazovaných
útvarů a výsledná data předává direct 3D objectu.

V C++ je realizováno třídou

IDirect3DDevice8

je jich více druhů, ale pro začátek se spokojíme s HAL.


Buffer na vertexy:
------------------
IDirect3DVertexBuffer8


V aplikaci je nutné provést následující úkony:
===============================

1. vytvořit D3D object
...
2. vytvořit D3D device
...
3. vytvořit buffer na vertexy, nutno předem znát maximální velikost

IDirect3DDevice8::CreateVertexBuffer

4. naplnit si nějakou svou strukturu vertexy

5. naplnit buffer:

-zamknout buffer
IDirect3DVertexBuffer8::Lock
to mi dá ukazatel

-naplnit buffer
pouhé memcpy té mé struktury na ukazatel, co mi dá IDirect3DVertexBuffer8::Lock

-odemknout buffer
IDirect3DVertexBuffer8::Unlock

6. rendrování
IDirect3DDevice8::Clear

IDirect3DDevice8::BeginScene

IDirect3DDevice8::SetStreamSource
IDirect3DDevice8::SetVertexShader
IDirect3DDevice8::DrawPrimitive

IDirect3DDevice8::EndScene

7. tohle to flákne na obrazovku z bekbafru, případně orotuje bekbafry, jak zadáno.

IDirect3DDevice8::Present

a je posekáno !

Jednoduché, že ?!